Відповідно до наказу Державного центру зайнятості від 27.12.2019 з 01 січня 2020 року функціонує дієвий інструмент ефективної системи надання послуг роботодавцям - Інститут «Консультанта роботодавця». 

Залучення роботодавців до співпраці, пошук та застосування сучасних підходів, спрощення комунікаційних зв’язків, натомість, збагачення змістовності комунікацій, - є стратегічним завданням Інституту «Консультант роботодавця». Адже, ефективна співпраця з роботодавцями є необхідним підґрунтям для успішного виконання гарантій держави щодо  сприяння громадянам у працевлаштуванні.

Побудова довірливих стосунків з роботодавцем, обізнаність щодо його кадрових потреб, специфіки економічної діяльності; підбір унікального комплексу послуг відповідно до його запиту; надання послуг на високопрофесійному рівні з залученням сучасних засобів комунікації – саме це функціональне навантаження має консультант роботодавця.

З метою задоволення потреб клієнтів в усіх центрах зайнятості/філіях запроваджено нову форму підбору кадрів на засадах рекрутингу. Це дозволяє  переорієнтувати роботу на забезпечення якісного підбору персоналу під замовлення роботодавців з індивідуальним підходом до кожного замовлення, задоволення потреб клієнтів щодо зайнятості та професійного розвитку.

 

Засади функціонування Інституту «Консультант роботодавця»:

  1. Планування та стратегічне бачення. Робота на випередження, врахування особливостей сучасного ринку праці та планування оптимальних шляхів подальшої взаємодії. Робота з новоствореними підприємствами є запорукою розширення рамок сталої взаємодії з роботодавцями.
  2. Комплексність. Застосування різноманітних  підходів до вирішення актуальних  питань. Використання адресних засобів співпраці в залежності від особливостей функціонування підприємств.
  3. Системність. Планомірне та системне залучення роботодавців до активних програм сприяння зайнятості населення, охоплення інформаційно-роз’яснювальними заходами служби.
  4. Гнучкість підходів.  Зроблено крок вперед в удосконаленні та застосуванні дистанційних засобів та форм співпраці. Це доводить, що не тільки живе спілкування з роботодавцем є умовою ефективності в роботі.
  5. Креативність. Застосування консультантами роботодавців елементів рекрутингу в роботі забезпечує надання адресних спеціалізованих та ефективних послуг з використанням сучасних електронних сервісів, дієво та результативно вирішує проблеми забезпечення кадрами роботодавців.
  6. Доцільність та своєчасність. Здійснена фундаментальна робота консультантів роботодавців в частині вжиття заходів щодо запобігання масовому вивільненню працівників та надання допомоги по частковому безробіттю.

Так, з урахуванням результатів пілотного проєкту з впровадження Інституту «Консультант роботодавця» на базі Дніпропетровської обласної служби зайнятості, з 01 січня 2020 року в роботу всіх центрів зайнятості/філій державної служби зайнятості запроваджено Інститут «Консультант роботодавця» (наказ Державного центру зайнятості  від 27.12.2019№ 160).

14.01.2020

Сучасний ринок праці вимагає нових підходів до надання послуг роботодавцям з урахуванням особливостей розвитку місцевого та  регіонального ринків праці, специфіки підприємницької активності регіону і соціальної сфери в цілому.

25.09.2019

2 серпня 2019 року в рамках запровадження на Дніпропетровщині  нового проєкту Консультант Роботодавця фахівці обласного центру зайнятості та  Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти ДСЗ завітали з візитом до лідера металургійної галузі України – міжнародної компанії Метінвест–СМЦ. Ця компанія стала першим підприємством, яке співпрацюватиме зі службою зайнятості в новому форматі надання послуг.

03.08.2019

Новий підхід до обслуговування роботодавців, відпрацьований на чотирьох пілотних центрах зайнятості, базується на задоволенні індивідуальних потреб кожного клієнта: послуги роботодавцям надаються за цільовими групами та за допомогою зручних електронних сервісів.

20.11.2019

Дніпропетровська обласна служба зайнятості підбиває перші підсумки реалізації нової технології обслуговування роботодавців.

05.09.2019