Cьогодні: вакансій43120 шукачів 939712
ukr | rus | 
Ключове слово
Рубрика
Професія (посада)
Регіон:
Допомога Допомога

Підписка  (на отримання вакансій або резюме)   Підписка
Логін
Пароль
Забули пароль?
Зареєструватися
щоб додати вакансію або резюме
Каталог
вакансій та резюме
за рубриками за регіонами
Безпека. Охорона 915
Будівництво та архітектура 3981
Бухгалтерія. Фінанси 1545
Видавництво. Реклама. Поліграфія 101
Житлове комунальне господарство 3395
Журналістика 27
Керівники та спеціалісти 4239
Комп'ютери. ІТ 324
Легка промисловість 1758
Меблеве та столярне виробництво 521
Медицина 2344
Металообробне та ін. виробництва 6423
Мистецтво 273
Найпростіші професії 4737
Освіта і наука 786
Сільське, лісове та рибне господарства 384
Склад. Логістика 335
Соціальна сфера 223
Сфера послуг (побуту) та торгівлі 3540
Телекомунікації та зв'язок 436
Транспорт та автосервіс 4747
Туризм. Спорт 66
Харчова промисловість 566


Головна     Роботодавцю     Юридичні консультації
25.01.2017 версія для друку
Організація військового обліку на підприємстві по-новому

19 грудня 2016 р. набрала чинності постанова «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 № 921 (далі — Порядок № 921). Нововведення, які містить цей документ, удосконалюють систему військового обліку в Україні. У постанові конкретизовані завдання як системи військового обліку в цілому, так і її складових, удосконалено механізм взаємодії складових системи військового обліку.

Підприємства, установи і організації (підприємства) усіх форм власності зобов’язані вести військовий облік військовозобов’язаних і призовників і, відповідно, є складовими системи військового обліку. Головна вимога до них — постійне забезпечення повноти й достовірності даних щодо призовників і військовозобов’язаних.

Персональний облік військовозобов’язаних і призовників на підприємствах покладається на керівників підприємств незалежно від підпорядкування та форм власності (п. 5 ст. 34 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII). Керівник, своєю чергою, може покласти обов’язки щодо ведення військового обліку на одного з працівників або, при великій кількості військовозобов’язаних і призовників, на військово-обліковий підрозділ.

У п. 37 Порядку № 921 визначено низку заходів, які повинні виконувати підприємства, для забезпечення ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних. Виконання цих заходів покладається на особу, яка призначена відповідальною за ведення військового обліку. Заходи, які виконує підприємство для ведення військового обліку, впорядковані залежно від часу, коли вони виконуються. Розгляньмо стисло перелік заходів та функції відповідальних осіб під час таких заходів.

Заходи, які особа, відповідальна за військовий облік, виконує постійно

Перевіряє у громадян під час прийняття на роботу (навчання), чи перебувають вони на військовому обліку за місцем проживання, тобто чи є у їх військово-облікових документах (у військовозобов’язаних — у військових квитках або тимчасових посвідченнях замість військових квитків, а у призовників — посвідченнях про приписку до призовних дільниць) відмітка про взяття на військовий облік.

Забезпечує повноту та достовірність облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Порядком № 921 та іншими документами первинного обліку відповідно до законодавства.

Оповіщає на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних і призовників про виклик до військового комісаріату та забезпечує їх вчасне прибуття за викликом. Обов’язок оповіщати на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних і призовників про їх виклик до військових комісаріатів передбачений п. 37 Порядку № 921.

Здійснює постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених Правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. Правила військового обліку містяться в додатку 1 до Порядку № 921. На підприємствах, де ведеться військовий облік, Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (Правила військового обліку), виготовлені друкарським способом, вивішують на чільному місці (ч. 2 п. 22 Порядку № 921). У разі порушення Правил військового обліку військовозобов’язаними, призовниками відповідальна за військовий облік особа інформує про це військові комісаріати.

Проводить постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують Правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом. Важливо звернути увагу на те, що проводити інформування це не право, а обов’язок керівника підприємства (особи відповідальної за ведення військового обліку).

Веде й зберігає журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та проводить звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Постійно і своєчасно оформлює документи для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Заходи, які особа, відповідальна за військовий облік, виконує у п’ятиденний строк

У п’ятиденний строк із дня подання відповідних документів військовозобов’язаними або призовниками вносить до їх особових карток зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади.

Згідно з п. 1 Правил військового обліку військовозобов’язані та призовники зобов’язані повідомляти в семиденний строк органам, у яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання, освіти. Усі ці зміни повинні бути підтверджені відповідними документами. Особа, відповідальна за військовий облік, зобов’язана внести ці зміни до особових карток військовозобов’язаних і призовників.

Цей обов’язок роботодавця направлений на забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних, їх відповідності дійсному стану справ.

Заходи, які особа, відповідальна за військовий облік, виконує у семиденний строк

Надсилає у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу). У цьому випадку під зміною облікових даних треба розуміти зміну місця роботи (навчання). Тобто надсилає у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів, у яких військовозобов’язані і призовники перебувають на військовому обліку, повідомлення про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу).

Джерело: http://hrliga.com/

 

 

У номері:
Опитування:
Мета Вашого звернення до служби зайнятості?
Пошук роботи
Підбір працівника
Отримання матеріального забезпечення
Перенавчання або підвищення кваліфікації
Отримання консультації з організації власної справи
Отримання компенсації роботодавцю в розмірі єдиного внеску
Отримання консультації з питань законодавства у сфері зайнятості
 
Найбільша база з підбору персоналу та пошуку роботи, інтегрована з данними служби зайнятості з усієї України.
Безкоштовні сервіси для роботодавців. Поради фахівців стостовно пошуку роботи та соціальних гарантій.